Leksikon (interpolasjon) (2011)

asch


Eksamenstekst fra Skrivekunstakademiet i Hordaland. Utdrag utgitt i antologien Gruppe 11 på Kolon forlag 2011. Les utdrag her.

Tekstene arbeider med et leksikon som dokumentarisk tidsbilde og utforsker ulike språklige muligheter for å fylle ut mellomrommene mellom, eller koble sammen, ordparene som står på bokryggene av en eldre utgave av Aschehougs konversasjonsleksikon (Oslo, 1954–1961):

A – August
Augusta – Blodbøk
Blodforgiftning – Carlos
Carlow – Detmold
Detonasjon – Engsoleie
Engström – Ford, F. M.
Ford, Henry – Gisundet
Gitano – Heiberg
Heidal – Impresario
Impresjonisme – Kapillærer
Kapital – Kvaløy
Kvam – Madeira
Madeiraviner – Nedre Eiker
Nedreaas – Pevsner
Peyote – Salzburg
Salzgitter – Språkundervisning
Språkvitenskap – Trekrypere
Trekull – Åverk

Gruppe11_600

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s