Oslo: et feltopptak. Intervju med et kollektiv

musikensfrihet

«Oslo: et feltopptak» er et forsøk på å registrere kollektiv erfaring i tekst. Mellom 20 og 30 komponister, musikere og lydkunstnere som bor og arbeider i Oslo fikk tilsendt de samme spørsmålene om Oslo og lyd. Teksten består av svarene de sendte tilbake, anonymisert og presentert som en sum av stemmer, som en lyd, eller en by.

Prosjektet ble til som et svar på en forespørsel om å skrive om samtidsmusikkmiljøet i Oslo til boken «Musikens frihet och begränsning – 16 variationer över ett tema» (red. Magnus Haglund, Daidalos förlag 2011). Mange av de øvrige tekstene i boken springer ut av forskningsprosjektet Mot ett konstmusikens utvidgade fält (Göteborgs universitet 2008–2012).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s