Shadow moths/Skyggemøll. Interaktiv tekst. Kollisjonsindeks, Lydgalleriet, Bergen 5.-11.4.2013

Two slow text loops, total duration corresponding to the exhibition period. My contribution to the collective exhibition project Kollisjonsindeks at Lydgalleriet in Bergen. The text projection was triggered by motion in composer Thorolf Thuestad’s objects, which reacted electromagnetically and partially unpredictable to each other.

The first text loop, inspired by Thuestad’s insect-like machines, consists of found scientific sentences expressing doubt about moths. Moths are colorless, non-spectacular insects. Their life span is very short, often but a few hours. As species, moths have a huge number of subspecies that are very similar to each other. This makes moths difficult to map within traditional biological systems, and scientific texts about moths therefore often express doubt or change.


To lange tekstsløyfer med varighet tilsvarende utstillingsperioden. Mitt bidrag til det kollektive utstillingsprosjektet KollisjonsindeksLydgalleriet i Bergen. Funne tekster i respons til objekter laget av lydkunstner Thorolf Thuestad. Tekstprojeksjonen ble trigget av bevegelse i objektene, som igjen reagerte elektromagnetisk og delvis uforutsigbart på hverandre.

Den første tekstsløyfen handler om møll, inspirert av de insektlignende maskinene. Møll er fargeløse, lite spektakulære insekter. De lever kort, ofte bare noen timer. Kombinasjonen av den korte levetiden og et enormt antall underarter som ligner veldig på hverandre, gjør at møll er vanskelige å kartlegge fullstendig med tradisjonell biologisk systematikk.

IMG_9200-800x523

Engmøll var før en undergruppe av korsblomstmøll.

Bronsemøll ligner sterkt på bladmøll.

Sekkmøll er vanskelige å artsbestemme.

Rubladmøll kan minne om flatmøll.

Rent systematisk er møll en kunstig gruppe.

Inntil nylig ble gressmøll regnet som halvmøll.

Svepemøll har hørt til flekkmøllene.

Båndmøll har tre underfamilier.

Sotmøllens plassering i systemet er usikker.

Hvor mange arter som regnes som rørmøll, er uklart.

Praktmøll regnes ofte som prydmøll.

Korsblomstmøll ble tidligere regnet som spinnmøll.

Det er fortsatt noe tvil.

Flere familier er nå inkludert hos nattflyverne.

Nattlysmøll var før en undergruppe av sekkmøll.

Sigdmøll ble tidligere regnet som spinnmøll.

Opp mot fem tusen skyggemøll er ennå ubeskrevne.

Mange båtmøll er ikke katalogisert.

Lansettmøllens systematiske plassering er usikker.

Om dråpemøll er forholdsvis lite kjent.

plakat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s