Om møll og tvil / On moths and doubt. Kollisjonsindeks, Small Projects, Tromsø 26.10-1.11 2016

Om møll og tvil / On moths and doubt. Projeksjon, 52 min.

Projeksjonen Om møll og tvil handler om kunnskap som en bevegelig og ustabil størrelse og undersøker hvordan vitenskap uttrykker usikkerhet. Møll lever kort, ofte bare timer eller dager. Mange arter ligner hverandre. Møll er dermed vanskelige å artsbestemme og etablere sikker viten om. Utsagn og bilder i projeksjonen er hentet fra vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler og nettsteder om møll.

Verket videreutvikler et av mine bidrag til det kollektive prosjektet Kollisjonsindeks (Lydgalleriet, 2013). Tekst og bilde (begge funnet materiale) er laget som respons til lydkunstner Thorolf Thuestads antenneobjekter som selv påvirker hverandre i feedbacksystemer. Projeksjonen kom midlertidig til syne i to av Thuestads installasjoner i utstillingsperioden. Den lange varigheten på sløyfen (52 min.) skal bidra til at den ikke kan erfares i ett strekk.

mms_20161208_125253
Om møll og tvil i objekt av Thorolf Thuestad. Foto: Thorolf Thuestad

Screenshot 2017-03-11 10.54.49

sekkmoll2

mms_img-20102202681
Projeksjon i objekt av Thorolf Thuestad. Foto: Thorolf Thuestad

Screenshot 2017-03-11 10.55.45

korsblomstmoll2

mms_img-2753579681
Projeksjon i objekt av Thorolf Thuestad. Foto: Thorolf Thuestad

Screenshot 2017-03-11 10.55.13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s