NORDØYANE

Nordøyane har meldt seg inn i arbeidet mitt fra mange kanter. I 2019 fikk jeg overta en ledig uke i en skriveresidens på Ona. Der forberedte jeg et tekstprosjekt i offentlig rom jeg var invitert til å lage for festivalen Høstscena og Ålesund bibliotek.

Senere samme høst måtte jeg utsette en presentasjon av bibliotekarbeidene mine Utgått utendørs og Utgått Kristiansand i Johanna Lettmayers samtaleserie In The Library i Bergen. Lettmayer flyttet den til et bibliotek i kunstner Terese Longvas hus på Skuløy, en av Nordøyane.

Dette biblioteket skal nå bli del av et forprosjekt der Terese Longva, jeg og Gartnerfuglen arkitekter skal finne ut om et stort naust på Skuløy kan bli residens og verksted for internasjonale kunstnere. Biblioteket skal også inn i residensen, og kunstnere som arbeider der, skal få kuratere egne bibliotek i biblioteket.

Vi skal også jobbe med hvordan en kunstnerresidens kan lage møtepukter mellom internasjonale kunstnere og lokale aktører og publikum, og dette begynner vi med gjennom nettsiden nordoyane.no, der både Longva kunstnarresidens, kunstbiblioteket, et geologisk museum på øya Fjørtofta og Haram kulturhistoriske lag skal bidra med innhold.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s