Bio

Hild Borchgrevink virker som musikkritiker og skribent ved siden av egen kunstnerisk praksis. Som kunstner arbeider hun ofte med tekst og tidsbaserte installasjoner. Hun har også lang erfaring som prosjektutvikler og prosjektleder innenfor ny musikk. Fra 2012-2017 var hun redaktør for nettidsskriftet Scenekunst.no. Hun har en MFA i kunst og offentlige rom fra Kunsthøgskolen i Oslo og en MA i musikkvitenskap (UiO). Hun har også årsenheter i skapende skriving fra Skrivekunstakademiet i Hordaland og Kunstakademiet i Tromsø. For tiden har hun arbeidsstipend som kritiker.

Hild Borchgrevink works as a writer, artist, and music critic. As an artist, she often works with language and time-based expressions. Her practice also builds on a 10 year experience as a project developer and -manager in the field of contemporary music. She holds an MFA in Art and public spaces from the Oslo Academy of Fine Arts, an MA in musicology (Oslo) and education in creative writing from Skrivekunstakademiet i Hordaland and the Academy of Fine Arts in Tromsø. 2012-2017 she was the editor of Scenekunst.no, an online magazine for performing arts.

artist, writer, critic