Bio

Hild Borchgrevink er kunstner, redaktør og kritiker. Som kunstner arbeider hun ofte med forholdet mellom oppmerksomhet og offentlighet i  tidsbaserte, stedsspesifikke installasjoner. Fra 2012-2017 var hun redaktør for nettidsskriftet Scenekunst.no. Hun har også lang erfaring som prosjektleder innenfor ny musikk. Hun har en MFA i kunst og offentlige rom fra Kunsthøgskolen i Oslo og en MA i musikkvitenskap (UiO), samt årsenheter i skapende skriving (Skrivekunstakademiet i Hordaland og Kunstakademiet i Tromsø) og performativ kritikk (Stockholm Uniarts). Fra høsten 2020 er hun stipendiat ved Norges musikkhøgskole.

Hild Borchgrevink is an artist, editor and critic. As an artist, she works with relationships between publicness and attention, often through temporary, site-specific installations or interventions. She also has extensive experience as a project manager in the field of new music. 2012-2017 she was the editor of the online magazine Scenekunst.no. She has an MFA in art and public spaces from Oslo National Academy of the Arts and an MA in musicology (UiO) and an equivalent to a BA in creative writing (Skrivekunstakademiet in Hordaland and Kunstakademiet in Tromsø) and performative criticism (Stockholm Uniarts). From the autumn of 2020, she is a research fellow at the Norwegian Academy of Music.

Advertisement