Category Archives: Installasjon

Folkehav. Rådhusplassen i Ålesund 25.-29. september 2019. Høstscena og Ålesund bibliotek

Folkehav er 500 bokstaver av tre laget til Rådhusplassen i Ålesund, Ålesund bibliotek og teaterfestivalen Høstscena 2019. Jeg ble fascinert av dette veldig store og ofte tomme byrommet og fikk lyst til å gjøre noe i det. Langs hele nordsiden av plassen ligger kommunehuset, og i annen etasje i kommunehuset ligger biblioteket med vinduer ut mot plassen. Under Høstscena var bokstavene og jeg på plassen i fire timer hver dag. Jeg skrev, publikum skrev, og vi snakket sammen om hva vi skrev og hvordan skriften fikk oss til å kjenne dimensjonene i arkitekturen på kroppen – det var vanskelig å holde oversikt over egen skrift, og å skrive krevde at man beveget seg mye. Fra vinduene i biblioteket kunne man følge skriften fra et annet perspektiv. For meg ble bokstavene også et verktøy for å lytte til byen og menneskene der – i løpet av fem dager delte jeg bokstavene med blant andre barna i en barnehage, med festivalpublikum, med brukere av biblioteket, med gatemisjonen og med mennesker som oppholder seg på denne plassen hver dag.

Takk til Høstscena, Ålesund bibliotek og Fellesverkstedet.

IMG_20190925_125757

Advertisement

Utgått Kristiansand. I “Avskygninger”, Kristiansand kunsthall 22.9-22.12.2018

Utgått er en serie prosjekter som henter navnet sitt fra stempelet som settes i en bok når et bibliotek har besluttet å kassere den for å gi plass til nye. Slik kassering er en nødvendig, men ofte usynlig prosess.

I gruppeutstillingen Avskygninger på Kristiansand kunsthall og bibliotek har Utgått form som en lydinstallasjon i et gammelt kartotek i bibliotekets inngangsparti.

I kjelleren på biblioteket fantes det før sommeren et overskuddslager av ny norsk skjønnlitteratur fra 2012. Et dikt på norsk fra 2012 er et lite tidsbilde av Norge. Men også det norske er i bevegelse. Hver søndag møtes mennesker fra hele verden på språkkafé på Kristiansand folkebibliotek for å snakke norsk sammen. Ville de lese inn et norsk dikt fra 2012 og fortelle om diktet på sitt eget morsmål?

Noen ville. Noen kom med andre tekster på norsk som er viktige for dem. Og noen kom med egne dikt – på norsk.

I kjelleren stod også en gammel kortkatalog i tre, selv et utgått og foranderlig objekt. Når en rad med skuffer er fylt opp, kan katalogen bygges ut med nye etasjer.

Utgått i Kristiansand er støttet av Norsk kulturfond. Takk til lesere og frivillige i språkkafeen, Kristiansand folkebibliotek, Kristiansand kunsthall og Notam.

Nætter/Netter/Nights (2018), Wergelandshaugen

Nætter/Netter var en romlig installasjon og en serie tekster som vokste frem over åtte dager i det tomme biblioteket på Wergelandshaugen, sorenskrivergården på Eidsvoll. Utgangspunktet er Camilla Colletts erindringstekst I de lange nætter (1863), der en søvnløs fortellerstemme tilsynelatende skriver et nytt kapittel hver natt. Teksten ser tilbake på forfatterens oppvekst på Eidsvoll. De doble vinduene i biblioteket ble fylt med planter og vekster som er nevnt i Colletts bok. I tillegg skrev jeg en tekst hver kveld eller natt i respons til tekstene i Camilla Colletts 8. til 16. natt –  tilsvarende utstillingsperioden. Hver tekst ble også fortløpende sendt elektronisk og utstilt i det midlertidige galleriet Historieboden på USF i Bergen.

I Ateliergalleri på Wergelandshaugen arbeidet 18 kunstnere i perioden 8.-17. juni 2018 og undersøkte arkitektur, natur og historie i området rundt bygningen,

http://www.wergelandshaugen.com

Nætter/Netter/Nights
Nætter/Netter/Nights was an installation and a series of texts expanding over eight days in the empty library room at Wergelandshaugen at Eidsvoll. The starting point for the project was Camilla Collett’s remembrance novel I de lange nætter (1863), in which a sleepless narrator apparently writes each chapter during one night. The text looks back on the author’s upbringing at Eidsvoll. I worked with text selections from the 8th to the 16th of Camilla’s nights, corresponding to the exhibition period. The double windows in the library were filled with plants and crops mentioned in the book. In addition, I wrote a text every night in response to one of Collett’s night texts. Both texts were also sent electronically to, and successively exhibited, in the popup gallery Historieboden in Bergen.

In Ateliergalleri at Wergelandshaugen, 18 artists worked for one week from June 8 2018 on site-specific themes, investigating architecture, nature and the history of the area.

http://www.wergelandshaugen.com

Utgått utendørs/Expired outdoors (2017)

The project Expired aimed to reveal the collection of books in a public library as a dynamic structure. My idea for the project grew out of curiosity on how the municipal libraries in Oslo approached the process of weeding.

In the installation Expired outdoors located in the public square Schous plass June 1-11 2017, 100 expired books collected by me from local libraries in Oslo were made visible and exposed to new selections and attentions – first mine, then those of the passers-by. People passing Expired outdoors could take a book home, provided that they left a quick note
telling why they were interested in the specific book. At the end of the exhibition period more than 90 of the books were replaced by a written explanation.

Johansson_viknipler

Parallel to this, Expired indoors at the Oslo National Academy of the Arts looked into weeding criteria and a debate on weeding was arranged in collaboration with the local municipal library. Both projects were part of the exhibition Agreement between seasons at Oslo National Academy of the Arts.

utgatt_innendørs

Expired indoors. Process documentation and expired books representing weeding criteria. Agreement between seasons, Oslo National Academy of the Arts 2017

Expired also became an exploration of the whim, of mechanisms behind serendipity or behind a sudden impulse to get rid of something. The paper book as a physical, material object invites to be discovered and ignored in ways different than those of a digital text. How do we negotiate the periphery of collective attention, and how can it attract public interest and instigate productive disagreement?

 

 

 

 

 

 

Heksekost, marekvist. Om naturmyter. Work-in-progress i The Funguys: “US”, popuputstilling, KhiO 18.-23. april 2017

 

DSC_0761Heksekost, marekvist

Heksekost eller marekvist er en sopp som vokser på bjørk. I norsk folketro ble heksekoster hengt opp over dører eller i fjøs for å verne folk og dyr mot mareritt. En marekvist over sengen holdt marerittet borte og mara – et overnaturlig vesen som ellers kom om natten og red alt levende – ute.


En heksekost/marekvist fra gravlunden ved Gamle Aker kirke ble hengt opp slik at alle som skulle til eller fra biblioteket på KhiO, gikk under den.

På veggen under heksekosten/marekvisten hang disse tekstene:


Han la seg ned um joleftan
sterkan svevnen fekk,
vaknad ‘ki um trettandagin
daa folkid at kyrkja gekk.

Han la’ seg ned um joleftan,
no hev en sovid saa lengi,
vaknad ‘ki för um trettandagin
daa fuglanne skoku vengjo.

Fra DRAUMKVEDET, (norsk visjonsdikt fra middelalderen om en drøm som varer fra julaften til 6. januar)

DSC_0767 copy

 

«Mot muru hadde dom den råá å finne ei murutusst – den sku dom stikke onder bjølken over sengja si, så sku ó ’kje kåmmå – Muru æ rædd den; i gamle dagar hengde dom’n over båsen te krøtura i fjose.»

OLAV BØ: Trollmakter og godvette: overnaturlege vesen i norsk folketru.
Samlaget forlag, 1987


Viðar heiti.

3 Lind, lóg ok linnr,
lyng, skíð, pera,
þöll ok þyrnir,
þinurr, storð ok klungr,
mösurr ok grön tvenn
ok marhrísla,
ilstri, vínviðr,
jöstr, cipressus.

NORRØNT SKALDEDIKT OM TRÆR, MED MARHRÍSLA (marekvist)


murrutust, murukvist, murrukvist, mørøkvest, murrukvest, murulkvest, vurukvist, murukost, murukule, murikvist, mørøkvest, mururis, marekost, trøllkvåst, trølltuss, trollbjørk, tussakost, tussakvest, tussesovl, tussesople, bjørketussa, kjerringkost, kjerringris, kjerringkost, gygrakost, jøgersopel, jøgrasovl, hullasopling, huldresople, huldresolve, huldrelime, hullalime, trollkjerringknute


funguys

 

 

 

 

 

Om møll og tvil / On moths and doubt. Kollisjonsindeks, Small Projects, Tromsø 26.10-1.11 2016

Om møll og tvil / On moths and doubt. Projeksjon, 52 min.

Projeksjonen Om møll og tvil handler om kunnskap som en bevegelig og ustabil størrelse og undersøker hvordan vitenskap uttrykker usikkerhet. Møll lever kort, ofte bare timer eller dager. Mange arter ligner hverandre. Møll er dermed vanskelige å artsbestemme og etablere sikker viten om. Utsagn og bilder i projeksjonen er hentet fra vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler og nettsteder om møll.

Verket videreutvikler et av mine bidrag til det kollektive prosjektet Kollisjonsindeks (Lydgalleriet, 2013). Tekst og bilde (begge funnet materiale) er laget som respons til lydkunstner Thorolf Thuestads antenneobjekter som selv påvirker hverandre i feedbacksystemer. Projeksjonen kom midlertidig til syne i to av Thuestads installasjoner i utstillingsperioden. Den lange varigheten på sløyfen (52 min.) skal bidra til at den ikke kan erfares i ett strekk.

mms_20161208_125253
Om møll og tvil i objekt av Thorolf Thuestad. Foto: Thorolf Thuestad

Screenshot 2017-03-11 10.54.49

sekkmoll2

mms_img-20102202681
Projeksjon i objekt av Thorolf Thuestad. Foto: Thorolf Thuestad

Screenshot 2017-03-11 10.55.45

korsblomstmoll2

mms_img-2753579681
Projeksjon i objekt av Thorolf Thuestad. Foto: Thorolf Thuestad

Screenshot 2017-03-11 10.55.13

Living Archives_Nordic Music Days 2016

Living Archives is an ongoing project initiated by Hild Borchgrevink, exploring how music can be represented, reflected upon and discussed outside the temporary experience of a live performance. Each version of Living Archives is also in itself conceived as temporary and open ended, intended to adapt to different musical, spatial and social contexts, to acquire new material and learn from experience.

The first version of Living Archives was made for Nordic Music Days 2016 , a contemporary music festival that took place in Reykjavík, Iceland 29/9-2/10 2016. The aim of this Living Archives was to invite audience and artists to engage with the ideas behind the music played at NMD by diving into the composers’ sources of inspiration. Composers featured the programme were asked to submit artworks, theory, poetry, sounds, samples, sketches, images, videos, objects or ephemera – anything that had in some way inspired or influenced their music to be played in the festival.

When possible, Living Archives made this material available to the public in both physical and digital formats, to explore how the physical and the digital might spark different forms of human interaction. Both the digital and the physical archive grew during the festival, as artists and a recording team added new material. A few examples below (here in digital format, necessarily):

spiegeltunnel
Spiegeltunnel (Max-Reinhardt-Park, Berlin 2009) by Olafur Eliasson

The sculpture Spiegeltunnel by visual artist Olafur Eliasson (above) was among the inspirations behind Icelandic composer Páll Ragnar Pállsson’s work Spiegeltunnel, performed at Nordic Music Days 2016 (excerpt):

The physical infrastructure of Living Archives consisted of 12 moveable wireframe shelves of different sizes, created in collaboration with architects Eskil Tin of Tintin Motors and Anna Røtnes of architect firm Praksis A. Each shelf had a tablet and a headset attached to it where digital material was available. The 12 shelves were intended to attract the attention of audience emerging from the concert halls and guide them towards listening and reading experiences they didn’t initially search for.

BS_object
Photo: Merve Kayan
Screenshot 2017-03-19 22.52.02Screenshot 2017-03-19 22.55.19
Sample from composer Ville Raasakka’s score Vanishing point for amplified piano solo (2013), among other things inspired by Richard Wagner’s Ankunft bei den schwarzen Schwänen.

Living Archives at NMD 2016 also included the documentation of the festival by percussionist and video artist Ross Karre and his rKAD documentation team. Excerpts of  sound and video from the festival were added to the tablets in library in Harpa when recorded. Some material was also posted to a Living Archives NMDFacebook page.

As part of Living Archives, the rKAD team also presented their artistic approach to documenting contemporary music in a workshop at the Iceland Art Academy.

Living Archives at NMD in Reykjavik was kindly supported by Arts Council Norway, Norwegian-Icelandic Cultural Cooperation Fund

After NMD in Reykjavík, Living Archives NMD 2016 was invited to present in Music Norway’s Open House seminar on music publishing and at the conference Musikkarvkonferansen 2016 – Interfaces: tradition and technology in musical heritage work at the Norwegian National Library.

The next event in the Living Archives series is an exhibition taking place at the Bergen Public Library during the Bergen International Festival in May 2017. Here, scores and inspirational material of three new compositions will be made available to the public for 3 weeks, leading up to a concert in which the music will be performed for the very first time. This project is connected to the 100 year anniversary of the Norwegian Society of Composers.

Utgått. Installasjon, Galleri Seilduken 8.-12.4 2016

«Utgått» (2016). Objekter, tekst, (video)

«Utgått» er nysgjerrig på overganger mellom offentlige og private rom og på arkiv og bibliotek som verdisystemer.

Bøkene i «Utgått» kommer fra hyllene for utgåtte bøker i Oslos 19 kommunale bibliotek. Noen var gratis. Andre ble kjøpt for en symbolsk sum biblioteket hadde bestemt. Jeg valgte bøker som jeg var nysgjerrig på. I installasjonen inviteres publikum til å gi en bok et nytt hjem, mot å fylle ut et kort som forteller meg hvilken bok de har valgt og hvorfor de valgte den.

 

utgatt_folk2_landscape

utgatt_folk1_landscape

boker_160409

boks

Søren Richter: Store norske ekspedisjoner
Interested in great discoveries

Morten A. Strøksnes: Rett vest
Because of the title

Svein Olav Hoff: Tore Hansen
Finnskogen

utgatt_skilt

utgatt_collage

oslo

utgatt_uten


Shadow moths/Skyggemøll. Interaktiv tekst. Kollisjonsindeks, Lydgalleriet, Bergen 5.-11.4.2013

Two slow text loops, total duration corresponding to the exhibition period. My contribution to the collective exhibition project Kollisjonsindeks at Lydgalleriet in Bergen. The text projection was triggered by motion in composer Thorolf Thuestad’s objects, which reacted electromagnetically and partially unpredictable to each other.

The first text loop, inspired by Thuestad’s insect-like machines, consists of found scientific sentences expressing doubt about moths. Moths are colorless, non-spectacular insects. Their life span is very short, often but a few hours. As species, moths have a huge number of subspecies that are very similar to each other. This makes moths difficult to map within traditional biological systems, and scientific texts about moths therefore often express doubt or change.


To lange tekstsløyfer med varighet tilsvarende utstillingsperioden. Mitt bidrag til det kollektive utstillingsprosjektet KollisjonsindeksLydgalleriet i Bergen. Funne tekster i respons til objekter laget av lydkunstner Thorolf Thuestad. Tekstprojeksjonen ble trigget av bevegelse i objektene, som igjen reagerte elektromagnetisk og delvis uforutsigbart på hverandre.

Den første tekstsløyfen handler om møll, inspirert av de insektlignende maskinene. Møll er fargeløse, lite spektakulære insekter. De lever kort, ofte bare noen timer. Kombinasjonen av den korte levetiden og et enormt antall underarter som ligner veldig på hverandre, gjør at møll er vanskelige å kartlegge fullstendig med tradisjonell biologisk systematikk.

IMG_9200-800x523

Engmøll var før en undergruppe av korsblomstmøll.

Bronsemøll ligner sterkt på bladmøll.

Sekkmøll er vanskelige å artsbestemme.

Rubladmøll kan minne om flatmøll.

Rent systematisk er møll en kunstig gruppe.

Inntil nylig ble gressmøll regnet som halvmøll.

Svepemøll har hørt til flekkmøllene.

Båndmøll har tre underfamilier.

Sotmøllens plassering i systemet er usikker.

Hvor mange arter som regnes som rørmøll, er uklart.

Praktmøll regnes ofte som prydmøll.

Korsblomstmøll ble tidligere regnet som spinnmøll.

Det er fortsatt noe tvil.

Flere familier er nå inkludert hos nattflyverne.

Nattlysmøll var før en undergruppe av sekkmøll.

Sigdmøll ble tidligere regnet som spinnmøll.

Opp mot fem tusen skyggemøll er ennå ubeskrevne.

Mange båtmøll er ikke katalogisert.

Lansettmøllens systematiske plassering er usikker.

Om dråpemøll er forholdsvis lite kjent.

plakat