Category Archives: Tekst

Nætter/Netter/Nights (2018), Wergelandshaugen

Nætter/Netter var en romlig installasjon og en serie tekster som vokste frem over åtte dager i det tomme biblioteket på Wergelandshaugen, sorenskrivergården på Eidsvoll. Utgangspunktet er Camilla Colletts erindringstekst I de lange nætter (1863), der en søvnløs fortellerstemme tilsynelatende skriver et nytt kapittel hver natt. Teksten ser tilbake på forfatterens oppvekst på Eidsvoll. De doble vinduene i biblioteket ble fylt med planter og vekster som er nevnt i Colletts bok. I tillegg skrev jeg en tekst hver kveld eller natt i respons til tekstene i Camilla Colletts 8. til 16. natt –  tilsvarende utstillingsperioden. Hver tekst ble også fortløpende sendt elektronisk og utstilt i det midlertidige galleriet Historieboden på USF i Bergen.

I Ateliergalleri på Wergelandshaugen arbeidet 18 kunstnere i perioden 8.-17. juni 2018 og undersøkte arkitektur, natur og historie i området rundt bygningen,

http://www.wergelandshaugen.com

Nætter/Netter/Nights
Nætter/Netter/Nights was an installation and a series of texts expanding over eight days in the empty library room at Wergelandshaugen at Eidsvoll. The starting point for the project was Camilla Collett’s remembrance novel I de lange nætter (1863), in which a sleepless narrator apparently writes each chapter during one night. The text looks back on the author’s upbringing at Eidsvoll. I worked with text selections from the 8th to the 16th of Camilla’s nights, corresponding to the exhibition period. The double windows in the library were filled with plants and crops mentioned in the book. In addition, I wrote a text every night in response to one of Collett’s night texts. Both texts were also sent electronically to, and successively exhibited, in the popup gallery Historieboden in Bergen.

In Ateliergalleri at Wergelandshaugen, 18 artists worked for one week from June 8 2018 on site-specific themes, investigating architecture, nature and the history of the area.

http://www.wergelandshaugen.com

Husdyr/Livestock. Lydverk for 3 sauebjeller (2017)

Husdyr (Livestock) was made for painter Hanne Borchgrevink’s project for the gallery OSL Contemporary, LYD og BILDE (SOUND and IMAGE). In this project, Hanne Borchgrevink invited 12 composers/sound artists/musicians to interpret her three woodcuts that were variants of the same motif – the silhouette of a house on a red background. The first house is light, the second a darker grey, and the third black. Borchgrevink was curious about possible similar or distinguishing features when 12 people independently interpret the same images. The three woodcuts were shown along with headphones in which visitors could listen to the 12 soundtracks, each lasting for 3 minutes. On the first and the final day of the exhibition, the tracks were played back in speakers in the gallery.

 

MG_7892

MG_7899

Husdyr er laget til kunstneren Hanne Borchgrevinks utstilling Lyd og bilde på galleriet OSL Contemporary i november 2017. Hanne Borchgrevink inviterte 12 komponister/ lydkunstnere/musikere til å beskrive hennes tre tresnitt som er varianter av samme motiv – silhuetten av et hus med en rød bakgrunn. Det første huset er lyst, det andre mørkere grått, og det tredje sort. Borchgrevinks utgangspunkt var om det ville være noen fellestrekk når 12 uavhengige personer beskriver samme bilde. De tre tresnittene vises sammen med øretelefoner, der de besøkende på galleriet kan lytte til 12 tre-minutters lydspor. På utstillingsåpningen den 2. november, og på utstillingens siste dag, vil lydsporene spilles av høyt i gallerirommet. I tillegg viser Borchgrevink et opplag på 90 tresnitt, som er varianter av samme motiv som de tre hovedbildene i utstillingen, men i mindre formater. De små tresnittene fremstår som et visuelt ekko av de større tresnittene og lydsporene: bilde – lyd – bilde.


Hild Borchgrevink’s programme text of Husdyr (Norwegian):

Husdyr (2017)
Husdyr
er en hilsen til sauene på Hardangervidda, der jeg tilbragte to uker i sommer. På vidda blir mennesker små, du kan gå i flere timer uten å møte noen andre. Været kan herje og fjellene ligger der urørlige og tause. I dette store og åpne kan det plutselig single i en sauebjelle, sølv i alt det grønne, og da krymper avstandene, små varder av lyd henter himmelen litt nærmere, forteller at her er det liv, her er det folk.

Foran hyllen merket ”bjelle, småfe” på Felleskjøpet i Ski er sølvlyden hardere og mer
kantete, steinflisene på gulvet kaster den tilbake. Butikken har bare noen få bjeller på lager. Jeg rister forsiktig på alle for å finne tre forskjellige, og de andre kundene i rommet kikker opp fra skjøteledninger, vannslanger og kantklippere. De fleste bjellene har samme tonehøyde, alle er påstemplet samme nummer i svart. Kanskje er det meningen at de skal være like, men ingenting er jo likt. Jeg finner to som klinger nesten likt, en tett, lys, smal forskjell, og en mørkere som klinger større og litt sterkere.

De tre bjellene og en opptaker har vært i en vindeltrapp av stein og i en søndagsstille
leilighet. Flere ganger i en hektisk høstkalender er de også gjennomlyst av overraskede
vakter i sikkerhetskontroller. På flyplassen i Zürich måtte jeg småløpe til en bortgjemt gate, og i øynene til noen av dem jeg løp forbi, kunne jeg se at de, noe undrende, kjente igjen lyden.

Om møll og tvil / On moths and doubt. Kollisjonsindeks, Small Projects, Tromsø 26.10-1.11 2016

Om møll og tvil / On moths and doubt. Projeksjon, 52 min.

Projeksjonen Om møll og tvil handler om kunnskap som en bevegelig og ustabil størrelse og undersøker hvordan vitenskap uttrykker usikkerhet. Møll lever kort, ofte bare timer eller dager. Mange arter ligner hverandre. Møll er dermed vanskelige å artsbestemme og etablere sikker viten om. Utsagn og bilder i projeksjonen er hentet fra vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler og nettsteder om møll.

Verket videreutvikler et av mine bidrag til det kollektive prosjektet Kollisjonsindeks (Lydgalleriet, 2013). Tekst og bilde (begge funnet materiale) er laget som respons til lydkunstner Thorolf Thuestads antenneobjekter som selv påvirker hverandre i feedbacksystemer. Projeksjonen kom midlertidig til syne i to av Thuestads installasjoner i utstillingsperioden. Den lange varigheten på sløyfen (52 min.) skal bidra til at den ikke kan erfares i ett strekk.

mms_20161208_125253
Om møll og tvil i objekt av Thorolf Thuestad. Foto: Thorolf Thuestad

Screenshot 2017-03-11 10.54.49

sekkmoll2

mms_img-20102202681
Projeksjon i objekt av Thorolf Thuestad. Foto: Thorolf Thuestad

Screenshot 2017-03-11 10.55.45

korsblomstmoll2

mms_img-2753579681
Projeksjon i objekt av Thorolf Thuestad. Foto: Thorolf Thuestad

Screenshot 2017-03-11 10.55.13

Stefi Kiesler’s calendar. In “Frederick Kiesler: Life Visions” at MAK Vienna 15.06–02.10.2016

Collaborative project (Apolonija Šušteršič, Hild Borchgrevink, Nina Krogh, Linn Lervik, Ida Uvaas), following Šušteršič’s invitation to create an intervention in the exhibition Frederick Kiesler: Life Visions at MAK Vienna. 

The project consisted of citations from the calendar of architect and scenographer Frederick Kiesler’s first wife Stefi Kiesler.  The calendar was made available to us by the archive of the Friedrich und Lillian Kiesler-Privatstiftung. Stefi Kiesler seems to have used it both to plan and to record her days – systematically marking events that changed after their first entry, with a strikethrough or a parenthesed “no”.

We chose texts from Stefi Kiesler’s calendar of 1945, starting with Tuesday, October 30 1945. On this date, an entry in Stefi Kiesler’s calendar reads:

 

9h meeting about Exp. on Magic
Max, Dorothea, Marcel, Seligmann, Matta

 

According to the scholars at the Kiesler archive, Stefi Kiesler’s calendar is one of very few sources mentioning this exhibition on magic, which apparently finally never took place.

From this starting point of the unreal, we cited a selection of entries of Stefi’s 1945 calendar chronologically on the wall of a main exhibition hall in the museum. The total number of dates corresponded to the duration of MAK’s Life Visions.

The series of dates formed an independent thread through the exhibition of Frederick Kiesler’s vast archive of architectural models, sketches and drawings, while the entries also referred to a large number of artists and acquaintances of the Kiesler couple appearing in other parts of the exhibition. 

DSC_0661f

Spectator at Life visions. Foto: Hild Borchgrevink

The calendar entries were also communicated dynamically, a new entry each day in the exhibition period, by a Stefi Kiesler profile established on Twitter.

Many of the entries in the calendar are short, but when read in the context they were presented, they stood out as snapshots of the everyday, revealing a professional and social network. They also communicated a substantial contribution from Stefi Kiesler to her husband’s career by her writing, translating, networking and organising, even contributing financially through her permanent position as a librarian at the New York Public Library.

For many years, Stefi Kiesler worked on a book featuring examples of how dreams are described in literature. The book remained unfinished. Together with her habit of taking on many different aliases and variants of her name – such as Stefi, Stefanie and the pseudonym Pietro de Saga, this draws an interesting image of a curious, hard working woman.

Ck1tSUzWYAAvz3Z

Shadow moths/Skyggemøll. Interaktiv tekst. Kollisjonsindeks, Lydgalleriet, Bergen 5.-11.4.2013

Two slow text loops, total duration corresponding to the exhibition period. My contribution to the collective exhibition project Kollisjonsindeks at Lydgalleriet in Bergen. The text projection was triggered by motion in composer Thorolf Thuestad’s objects, which reacted electromagnetically and partially unpredictable to each other.

The first text loop, inspired by Thuestad’s insect-like machines, consists of found scientific sentences expressing doubt about moths. Moths are colorless, non-spectacular insects. Their life span is very short, often but a few hours. As species, moths have a huge number of subspecies that are very similar to each other. This makes moths difficult to map within traditional biological systems, and scientific texts about moths therefore often express doubt or change.


To lange tekstsløyfer med varighet tilsvarende utstillingsperioden. Mitt bidrag til det kollektive utstillingsprosjektet KollisjonsindeksLydgalleriet i Bergen. Funne tekster i respons til objekter laget av lydkunstner Thorolf Thuestad. Tekstprojeksjonen ble trigget av bevegelse i objektene, som igjen reagerte elektromagnetisk og delvis uforutsigbart på hverandre.

Den første tekstsløyfen handler om møll, inspirert av de insektlignende maskinene. Møll er fargeløse, lite spektakulære insekter. De lever kort, ofte bare noen timer. Kombinasjonen av den korte levetiden og et enormt antall underarter som ligner veldig på hverandre, gjør at møll er vanskelige å kartlegge fullstendig med tradisjonell biologisk systematikk.

IMG_9200-800x523

Engmøll var før en undergruppe av korsblomstmøll.

Bronsemøll ligner sterkt på bladmøll.

Sekkmøll er vanskelige å artsbestemme.

Rubladmøll kan minne om flatmøll.

Rent systematisk er møll en kunstig gruppe.

Inntil nylig ble gressmøll regnet som halvmøll.

Svepemøll har hørt til flekkmøllene.

Båndmøll har tre underfamilier.

Sotmøllens plassering i systemet er usikker.

Hvor mange arter som regnes som rørmøll, er uklart.

Praktmøll regnes ofte som prydmøll.

Korsblomstmøll ble tidligere regnet som spinnmøll.

Det er fortsatt noe tvil.

Flere familier er nå inkludert hos nattflyverne.

Nattlysmøll var før en undergruppe av sekkmøll.

Sigdmøll ble tidligere regnet som spinnmøll.

Opp mot fem tusen skyggemøll er ennå ubeskrevne.

Mange båtmøll er ikke katalogisert.

Lansettmøllens systematiske plassering er usikker.

Om dråpemøll er forholdsvis lite kjent.

plakat

Oslo: et feltopptak. Intervju med et kollektiv

musikensfrihet

«Oslo: et feltopptak» er et forsøk på å registrere kollektiv erfaring i tekst. Mellom 20 og 30 komponister, musikere og lydkunstnere som bor og arbeider i Oslo fikk tilsendt de samme spørsmålene om Oslo og lyd. Teksten består av svarene de sendte tilbake, anonymisert og presentert som en sum av stemmer, som en lyd, eller en by.

Prosjektet ble til som et svar på en forespørsel om å skrive om samtidsmusikkmiljøet i Oslo til boken «Musikens frihet och begränsning – 16 variationer över ett tema» (red. Magnus Haglund, Daidalos förlag 2011). Mange av de øvrige tekstene i boken springer ut av forskningsprosjektet Mot ett konstmusikens utvidgade fält (Göteborgs universitet 2008–2012).

 

Leksikon (interpolasjon) (2011)

asch


Eksamenstekst fra Skrivekunstakademiet i Hordaland. Utdrag utgitt i antologien Gruppe 11 på Kolon forlag 2011. Les utdrag her.

Tekstene arbeider med et leksikon som dokumentarisk tidsbilde og utforsker ulike språklige muligheter for å fylle ut mellomrommene mellom, eller koble sammen, ordparene som står på bokryggene av en eldre utgave av Aschehougs konversasjonsleksikon (Oslo, 1954–1961):

A – August
Augusta – Blodbøk
Blodforgiftning – Carlos
Carlow – Detmold
Detonasjon – Engsoleie
Engström – Ford, F. M.
Ford, Henry – Gisundet
Gitano – Heiberg
Heidal – Impresario
Impresjonisme – Kapillærer
Kapital – Kvaløy
Kvam – Madeira
Madeiraviner – Nedre Eiker
Nedreaas – Pevsner
Peyote – Salzburg
Salzgitter – Språkundervisning
Språkvitenskap – Trekrypere
Trekull – Åverk

Gruppe11_600