Category Archives: Uncategorized

Oslo: et feltopptak. Intervju med et kollektiv

musikensfrihet

«Oslo: et feltopptak» er et forsøk på å registrere kollektiv erfaring i tekst. Mellom 20 og 30 komponister, musikere og lydkunstnere som bor og arbeider i Oslo fikk tilsendt de samme spørsmålene om Oslo og lyd. Teksten består av svarene de sendte tilbake, anonymisert og presentert som en sum av stemmer, som en lyd, eller en by.

Prosjektet ble til som et svar på en forespørsel om å skrive om samtidsmusikkmiljøet i Oslo til boken «Musikens frihet och begränsning – 16 variationer över ett tema» (red. Magnus Haglund, Daidalos förlag 2011). Mange av de øvrige tekstene i boken springer ut av forskningsprosjektet Mot ett konstmusikens utvidgade fält (Göteborgs universitet 2008–2012).