ULLA

Høsten 2020 fikk jeg prosjektstipend fra Møre og Romsdal kunstsenter til utviklingsarbeid på Nordøyane utenfor Ålesund. Stipendet skulle brukes til utvikling av nye prosjekter, en mulighet til å tenke åpent som er uvurderlig å få.

Jeg arbeidet halvannen uke på Longva i september 2020 og viste noe av prosessen på visningsrommet Mottaket i Ålesund måneden etter.

Jeg arbeidet med utgangspunkt i lyskarakteren i Ulla fyrlykt som står på en holme utenfor Haramsøya: Oc (2) WRG 8s, som betyr en gruppe på to formørkelser med rødt grønt og hvitt lys hvert 8. sekund. Fyret har 12 sektorer.

Fyrlykter finnes for å varsle om geologiske formasjoner som mennesker ikke kan erfare direkte – f.eks. fordi de er under havflaten, skjult av mørke, vær eller lang avstand. Alle fyrlykter har sin egen individuelle lyskarakter, en rytme av lys og mørke som oversetter landskapet som ikke kan erfares, til signaler som gir mening for menneskelige sanser.

I tråd med hvordan en fyrlykt oversetter noe vi ikke kan erfare, til et språk av lys og mørke, prøvde jeg ut forskjellige metoder for å oversette lyskarakteren på Ulla fyr til nye rytmer i lys, lyd og tekst.

På sikt har jeg lyst til å plassere disse forsøkene og oversettelsene på andre steder på Nordøyane enn ved det faktiske fyret. De oversatte rytmene vil fortelle publikum om Ulla fyr uten at publikum nødvendigvis ser selve fyret, av og til kanskje uten at de forstår at rytmen kommer derfra.

Alle forsøkene er tenkt å foregå i overgangssoner mellom inne og ute, og dermed være tilgjengelig for publikum i offentlig rom. I et av forsøkene tenker jeg også å involvere publikum direkte.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s